ทาง NDOS ได้ทำการเพิ่ม Anti DDOS Hardware ให้กับ Server ทุกตัว เรียบร้อยแล้ว

ทำให้การ Downtime จากการ DDOS ลดน้อยลง และ เพิ่ม Bandwidth ให้กับ Server เป็น 2Gbps ทุก ServerWednesday, December 11, 2019

« Back